LEENAN VAALITEEMAT

PERUSARVOT KUNNIAAN

Suomi on kristillinen maa. Lapsen elämä ei vaarannu, vaikka koulussa esitetään jouluevankeliumi tai lauletaan Suvivirsi. Jo nyt löytyy Suomessa kouluja, joiden joulujuhlassa saa olla tonttuja, mutta ei enkeleitä. Ei se näin saa mennä. Meillä on oikeus kristillisyyteen.

Vapaus, sananvapaus, rehellisyys, lähimmäisenrakkaus. Myös näitä arvoja tarvitaan.

TUULIVOIMALAT KIINNI

Tuulivoimaloiden aiheuttamista terveyshaitoista kärsivät ihmiset ja eläimet pitkin Pohjanmaata ja lähes koko Länsi-Suomea.

Tuulivoimaloista tulee kuultavaa ääntä, korvinkuulumatonta matalataajuista melua ja infraääntä, joka värähtelee samalla taajuudella ihmisen elimistön kanssa. Tuulivoimaloiden aiheuttamat terveyshaitat ovat jo mittavat. Moni kärsii nukahtamis- ja unihäiriöistä, korvaoireista, päänsäryistä, huimauksesta, tinnituksesta, verenpaineen noususta, nivelsäryistä ja sydänoireista, mutta ei tiedä aiheuttajaa. Jos oireet katoavat, kun poistuu tuulivoimala-alueelta ja ilmestyvät, kun palaa alueelle takaisin, oireet aiheuttaa todennäköisesti tuulivoimalat.

Tuulivoimaloiden asutukselle aiheuttama vaaravyöhyke ylettyy noin 15-20 kilometriin voimaloista, mutta niiden aiheuttamat infraäänet kantautuvat varsinkin yöaikaan paljon kauemmas, tutkimusten mukaan ainakin 90 kilometriin.

Tuulivoimalat tulee pysäyttää yöajaksi klo 20-08, jotta niiden vaikutuspiirissä olevat saavat mahdollisuuden nukkua rauhassa. Lisäksi olemassa olevat voimalat tulee purkaa tuulivoimatoimijoiden kustannuksella.

Tuulivoimalat aiheuttavat myös maatärinää, joka saksalaisen tutkimuksen mukaan etenee ainakin 15 kilometrin säteellä voimalasta. Maatärinä tai infraääni voi aiheuttaa taloissa resonointia, jolloin omakoti-, rivi- tai kerrostalossa asuva voi kuulla matalataajuisena, häiritsevänä äänenä tai tuntea pienenä tärinänä. Muun muassa Kanadassa ja Skotlannissa epäillään tuulivoimaloiden alkaneen pilata pohjavesiä maatärinällään.

Suomeen ei pidä rakentaa lisää jättikokoisia voimaloita. On lopetettava suomalaisten käyttäminen koekaniineina maailman isoimmille tuulivoimaloille.

KOTIMAISTA ENERGIANTUOTANTOA LISÄÄ

Bioenergia, turve ja puu ovat kotimaisia valintoja, joilla on iso työllistävä vaikutus.

Tarvitaan myös paikallista, hajautettua sähkön ja lämmön yhteistuotantoa eli CHP-laitoksia (Combined Heat and Power). Niissä pienellä tekniikan ja polttoaineen lisäyksellä voidaan tuottaa kaukolämmön lisäksi sähköä.

Aurinkoenergian ja maalämmön käyttöön tulee kannustaa. Pieniä tuuliruuveja ja minituulivoimaloita voisi hyödyntää kiinteistöissä ja maatiloilla.

Jokainen voi myös omassa kodissaan ja työpaikallaan säästää energiaa.

RYHTIÄ RAKENTAMISEEN

Perinnerakentamista lisää, ei enää hometaloja. Ei energiansäästöä terveyden kustannuksella. Passiivi- ja nollaenergiatalojen sijaan huomio terveeseen rakentamiseen. Hengittävä talo ja painovoimainen ilmanvaihto mahdolliseksi.

Sisäilmaongelmien vuoksi sairastuneiden asiat kuntoon.

JÄRKEÄ ILMASTOKESKUSTELUUN

Ilmastoahdistukselle loppu. Suomi on tehnyt jo riittävästi, isot saastuttajat maailmalla kuriin. Harvalla on varaa sähköautoon, ja jostain se sähkö niihinkin pitää tehdä. Maametallien kaivaminen sähköautojen akkuja ja tuulivoimaloiden turbiineja varten aiheuttaa hirvittäviä ympäristötuhoja.

Lihansyönti ja maidonjuonti ei ole synti. Nurmien viljely toimii erinomaisena hiilinieluna maataloudessa, Lihansyöntiä tai maataloutta on turha syyttää ilmastonmuutoksesta. Lehmän pieru ei pilaa maailmaa.

Vesitaloudellisesti naudanlihan kasvatus on järkevää runsaan veden alueella kuten Suomessa. Maailmalla yhden nautakilon tuottaminen vie nettä keskimäärin 14 000 – 15 000 litraa, Suomessa puolet tästä eli 7 000 litraa.

KAIKKI EIVÄT OLE DIGILOIKKAAJIA

Asiat on saatava hoitaa henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Kaikki eivät kykene digiloikkaan. Kaikki eivät myöskään pysty käyttämään langattomia verkkoja. Suomessa on paljon sähköherkkiä ja tuulivoimaloiden päästöille altistuminen lisää heidän määräänsä. Lisäksi monet homeelle altistuneet, jotka herkistyvät homeiden lisäksi myös kemikaaleille, alkavat herkistyä myös sähkölle tai oikeastaan langattomuudelle. Sen vuoksi ja myös tiedonsiirron nopeuden ja turvallisuuden vuoksi tarvitaan enemmän kiinteitä kuituverkkoja.

Langattomat tukiasemat pitää poistaa kotien, koulujen ja päiväkotien katoilta ja läheisyydestä. Kouluissa tulisi käyttää vain langallisia laitteita, ei kännyköitä, tabletteja tai kannettavia tietokoneita. Euroopan neuvosto on suositellut jo pitkään, että kouluissa ei käytettäisi mitään langatonta. Lapsia ja nuoria tulee suojata turhalta langattomien härpäkkeiden säteilyltä.

5g:tä ajetaan maahan vauhdilla, vaikka sen terveyshaitoista on maailmalla jo näyttöä. 5g:n terveyshaitat tulee tutkia etukäteen. Jäitä hattuun digitalisointi-intoilijoille. Kehitys on hyväksi, mutta ei toisten terveyden kustannuksella.

RUOKAA OMASTA MAASTA

Omavaraisuus ruoantuotannossa on tärkeää. Suomessa tuotettu ruoka on puhdasta. Lähiruoka on jokaiselle parasta.

Suomalaiset maatalousyrittäjät ruokkivat tämän maan asukkaat. Tuottajat ansaitsevat palkan työstään. Taloudellinen tilanne monella tilalla on vaikea. Tuottajien tulee saada isompi osuus myydystä tuotteesta. Maksan mielelläni vähän lisää kotimaisesta ruoasta, jos se lisäosuus menee tuottajille, ei kaupalle eikä teollisuudelle. Toivon, että ihmiset tarkemmin katsoisivat kaupassa mitä ostavat. Suomessa tuotettu ruoka ja täällä tehty tuote lisää meidän kaikkien hyvinvointia.

Maatalous on hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Lanta lannoitteeksi, kuivikkeeksi tai biokaasuksi ja lannoitteeksi. Pelto saa tarvitsemansa ravinnon, jotta se kykenee tuottamaan satoa joko meille suoraan tai välillisesti lihan- tai maidontuotannon kautta.

Ilmastonmuutokselle maatalous ei ole uhka. Esimerkiksi naudan metaanipäästöt kompensoituvat, kun nurmiviljelyllä sidotaan ilmakehästä hiilidioksidia.

OMA VÄKI ENSIN

Sitten vasta vieraat. Ensin suomalaisten asiat kuntoon Suomessa. Riittävät eläkkeet, vanhuksille arvoisensa vanhuus. Lapsille oikeus lapsuuteen, perheille päätösvalta siitä. Lapsille ja vanhuksille riittävästi hyviä hoitajia.

Tuetaan suomalaisia perheitä ja mietitään keinoja, joilla saadaan syntyvyys nousemaan.

Maahanmuuton kustannukset ovat useita miljardeja vuodessa. On järjetöntä, että Suomi ottaa koko ajan lisää lainaa ja antaa rahaa maahanmuuttajille, mutta ei samanarvoisesti omille kansalaisilleen. Haitallisen maahanmuuton hinnalla saataisiin riittävästi hoitajia lapsille ja vanhuksille, pystyttäisiin satsaamaan koulutukseen, eläkkeisiin, tiestöön ja riittävään määrään poliiseja.

Oikeasti apua tarvitsevia on autettava, mutta tehdään se ensisijaisesti heidän omassa kulttuuriympäristössään.

OMA MAA ENSIN

Omavarainen ruoantuotanto auttaa pitämään koko maan asuttuna. Kunnostetaan tiet ja palautetaan sähköverkot kansalliseen omistukseen.

Varmistetaan, että maaseudulla on tarvittavat palvelut. Mahdollistetaan maalla asumisen jatkuminen. Moni isossa kaupungissa asuva olisi onnellisempi maalaiskaupungissa tai maalla, jossa eläminen ja asuminen ovat halvempia. Maaseudulla löytyy helposti mielekästä tekemistä.

Helsinkiin maksetaan suurin osa asumistuista. Autetaan ihmisiä sieltä muuttamaan maalle ja pääsemään taas jaloilleen.

AUTOILUA TARVITAAN

Pitkien etäisyyksien maassa tiestön kunnosta on pidettävä huolta. Auton käyttö on välttämättömyys. Isojen kaupunkien ulkopuolella ei joukkoliikenteen käyttö ole mahdollista.

Autojen ja polttoaineiden hinnat tulee saada kohtuullisiksi. Autoilu on nyt liian kallista.

Parasta ilmastonhoitoa lienee se, että ihmiset ajavat nykyisillä autoillaan niin kauan kuin on tarpeen ja vasta sitten vaihtavat uudempaan. Uusiin autoihin tarvittavien materiaalien hankinta ei ole aina ongelmatonta. Sähköautot eivät ole mitkään ratkaisu. Niiden akkuihin tarvittavien maametallien louhinta aiheuttaa valtavia ympäristötuhoja maailmalla. Sähköautot ovat kalliita, harvalla niihin on varaa ja niiden tarvitsema sähkö pitää tehdä jotenkin. Biokaasuautoja ja niiden tankkauspisteitä toivon lisää.

Autojen tekniikka kehittyy koko ajan ja niiden päästöt vähenevät sitäkin kautta. Ilmastonmuutokseen ei juuri vaikuta vaikka kaikki Suomen autot jätettäisiin talleihin.

Etelä-Pohjanmaalla tärkeä hanke on teiden paremman kunnossapidon lisäksi Ilmajoki-Seinäjoki-Lapua –välin saaminen nelikaistaiseksi. Jos ei siihen ole varaa, voisi tehdä siitä edes kolmikaistaisen niin, että ohituskaistoja olisi jatkuvasti vuorotellen.

Kaksoisraide Seinäjoelta Tampereelle tulee rakentaa lähivuosina.

ARKIELÄMÄ EDULLISEMMAKSI

Pieni- ja keskituloisten sekä eläkeläisten verotus on Suomessa kireää. Se aiheuttaa harmia ja ongelmia monen arkipäivässä. Kun ei ole muutenkaan varaa mihinkään ylimääräiseen kuten vaatteisiin, matkailuun, sanomalehtien tilauksiin, virkistykseen, ja tiukka paikka tulee, säästetään ruoasta ja lääkkeistä.

Työn, asumisen ja liikkumisen verotusta tulee keventää. Sähkönsiirtomaksut tulee kohtuullistaa ja sähköverkot palauttaa kansalliseen omistukseen. Perusinfraan kuuluvien asioiden ei saa olla kohtuuttoman voiton tavoittelun piirissä.

Työntekoa ja yrittäjyyttä tulee tukea. Vain työtä tekemällä voimme ylläpitää ja parantaa hyvinvointia Suomessa. Nyt maahanmuuttoon menevillä rahoilla (3,2 miljardia vuodessa) tai edes osalla siitä, voisi tehdä paljon suomalaisten apua tarvitsevien hyväksi.

TYÖTÄ SYDÄMELLÄ

Kannustetaan työntekoon ja yrittämiseen. Liiallinen kiire ja isot tuottovaatimukset luovat huonoa jälkeä. Tämä on näkynyt niin lasten- ja vanhustenhoidossa kuin rakentamisessa.

Annetaan ihmisille mahdollisuus tehdä työnsä sydämellä ja niin, että he voivat olla työstänsä ylpeitä.

Maailmamme on muuttunut arvoiltaan kovaksi. Ahneus hallitsee. Kaikki halutaan hinnoitella ja joka paikasta pitäisi saada voittoa.

Maailmaan ja yhteiskuntaan tarvitaan lisää kuuntelemista, välittämistä, iloa ja rakkautta. Tehdään yhdessä maailmasta parempi paikka!